# میخوام_ازت_دل_بکنم

کاش آروم آروم ترکم میکردی ...

خدایا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     کدامین پل در آسمانت شکست ـــــــــــــــــــــــــــــ     که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     هیچ کس به خانه آرزوهایش نمیرسد... ــــــــــــــــ         این دیگه بار ... ادامه مطلب
/ 175 نظر / 21 بازدید