# عکس

کاش آروم آروم ترکم میکردی ...

خدایا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     کدامین پل در آسمانت شکست ـــــــــــــــــــــــــــــ     که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     هیچ کس به خانه آرزوهایش نمیرسد... ــــــــــــــــ         این دیگه بار ... ادامه مطلب
/ 175 نظر / 15 بازدید

یه دنیا دلم گرفته ...

      شاعر از کوچه ی مهتاب گذشت ـــــــــــــــــــــــ                                                     لیک شعری نسرود ...     نه که معشوقه نداشت ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                نه ... ادامه مطلب
/ 157 نظر / 15 بازدید