# عکس

کاش آروم آروم ترکم میکردی ...

خدایا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     کدامین پل در آسمانت شکست ـــــــــــــــــــــــــــــ     که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     هیچ کس به خانه آرزوهایش نمیرسد... ــــــــــــــــ         این دیگه بار ... ادامه مطلب
/ 175 نظر / 8 بازدید

یه دنیا دلم گرفته ...

      شاعر از کوچه ی مهتاب گذشت ـــــــــــــــــــــــ                                                     لیک شعری نسرود ...     نه که معشوقه نداشت ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                نه ... ادامه مطلب
/ 157 نظر / 9 بازدید

خدایا چه در سر دارم؟

  خدایا چه در سردارم؟   چرا اینگونهنالانم؟   پریشانم   گویی کهبیمارم   دلم از غصه مینالد . پریشان کردهاحوالم   خدایا منپریشانم   .چرا گم گشتهفریادم؟   چرا بی عرضه اماینقدر . که از حال خود ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 6 بازدید