# عشق

هنوز هم چشمام به راهه ...

  گمـــــــــان می کـــــردم وقتــــــــی نبــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــاشم دلـــــت می گیــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــرد 1 روز1 ماه1 سال از رفتنــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــم ... ادامه مطلب
/ 176 نظر / 20 بازدید