# شعر

دارم دیوونه میشم...

  امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد ـــــــــــــــــــــــــــــــ یا باید خانه مان را عوض کنم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یا پستچی را … ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تو ... ادامه مطلب
/ 234 نظر / 8 بازدید

من هم از همهمه داغ زمین بیزارم...

هر کجا هستم باشــــــــــــــــــــــــــــــــم     اسمان مال من اســـــــــــــــــــــــــــــــت     پنجره فکر هوا عشـــــــــــــــــــــــــــــق     زمین مال من اســــــــــــــــــــــــــــــــت.     چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اهمیت دارد     گاه اگر می رویـــــــــــــــــــــــــــــــــــند     قارچ های غربــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟           آری ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 26 بازدید