هر کجا هستم باشــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 

اسمان مال من اســـــــــــــــــــــــــــــــت

 

 

پنجره فکر هوا عشـــــــــــــــــــــــــــــق

 

 

زمین مال من اســــــــــــــــــــــــــــــــت.

 

 

چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اهمیت دارد

 

 

گاه اگر می رویـــــــــــــــــــــــــــــــــــند

 

 

قارچ های غربــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟

 

 

 

 

 

آری تو راست میگویـــــــــــــــــــــی،

 

آسمان مال من اســـــــــــــــــــــــت،

 

 

پنجره,فکر,هوا,عشق,زمین مال من است!

 


اما سهراب تو قضاوت کـــــــــــــــــن،

 

 

 

 

بر دل سنگ زمین جای من اســـــــــــت؟

 


من نمیدانم که چرا این مــــــــــــــردم،

 

 

 

 

دانه های دلشان پیدا نیســـــــــــــــت،

 


صبر کن ســـــــــــــــــــــــــــهراب!

 

 

 


قــــــــــــــــــــــــــایقت جا دارد؟...

 

 

 


من هم ازهمهمه ی داغ زمین بیزارم.........

 

 

 

 


برچسب‌ها: سهراب سپهری, شعر
+ تاريخ ۱۳٩٠/۱/٢۱ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ نويسنده رضا نظرات ()