» چرک نویس :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» روزمرگی یا سرگذشت... 4 :: ۱۳٩٤/٤/٥
» روزمرگی 3 :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
» روزمرگی 2 :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٢
» روزمرگی.. 1 :: ۱۳٩۳/٦/٢
» ادامه... 12 :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» ادامه .. 11 :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» ادامه .. 10 :: ۱۳٩۳/٥/٩
» ادامه .. 9 :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» ادامه ... 8 :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» ... :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» ادامه.. 7 :: ۱۳٩۳/٤/٥
» ادامه... 6 :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» ادامه.. 5 :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» ادامه .. 4 :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» ادامه .. 3 :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» ادامه ... 2 :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» سرگذشتـ من..!! 1 :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» دلمـ میخوادـ ... :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» یکم از خودم..!! :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» سال نو :: ۱۳٩۳/۱/۱
» ۱۳٩٢/۱٢/۸ :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» برگشتم..!! :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» خداحافظ... :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» دل تنها و غریبم :: ۱۳٩۱/۳/٧
» این لیلی گدا نبود :: ۱۳٩۱/۳/٦
» بیخیالـ دنیا و آدماشــ :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» اشک هایم... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» مترسک... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» تو به من خندیدی... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» اما وفادار.. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» دیدی خدا؟؟!!! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» خسته ام.. :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» بیقرارم نکن... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» حرفی ندارم... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» مینویسم برای تو... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» زندگی درد دارد... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» کتار پنجره... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» منـ دلتنگـ یکـ حالـ سادهـ امـ ــــ ـــ ــــ... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» بعد رفتنت.. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» فـــ ـــ ـــاصلهـــــ ــ ــــ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» قصهـ خلقتـ... :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» بی صدا شکستم عشقم... :: ۱۳٩٠/۸/٥
» میسپارمت به خدا... :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: ۱۳٩٠/٧/٧
» چرا مردم قفس را آفریدند؟؟ :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» کاش آروم آروم ترکم میکردی ... :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» دارم دیوونه میشم... :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» هنوز هم چشمام به راهه ... :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» یه دنیا دلم گرفته ... :: ۱۳٩٠/۳/٩
» شاید خدام از ما یکمی سیر شده ... :: ۱۳٩٠/۳/٥
» آدمای فالای من ، مثل خودش غریب بودن ... :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» ۱۳٩٠/٢/٧ :: ۱۳٩٠/٢/٧
» من هم از همهمه داغ زمین بیزارم... :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» آخر یه روز این گریه ها سوی چشامو میبره... :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» حتی دیگه این گریه هم دردم و تسکین نمیده... :: ۱۳٩٠/۱/٤
» سر من وقت وداع گوشه دیوار گریست... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» خدایا چه در سر دارم؟ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» ولنتاین مبارک... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» روزی به هم می رسیم... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» کلاس درس... :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» باز باران... :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» صدای آرامش(مریم) :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» خیلی تنهام :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» دارم میرم رشت :: ۱۳۸٩/٧/٧
» قاصدک... :: ۱۳۸٩/٧/۳
» دلم گرفته... :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» امان از دست نامردا ... :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» عاشقانه :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» ۱۳۸٩/٦/٢۱ :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» ۱۳۸٩/٦/٢۱ :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» ۱۳۸٩/٦/۱٧ :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» ۱۳۸٩/٦/۱٥ :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» عاشقانه... :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» ۱۳۸٩/٦/۱٢ :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» ۱۳۸٩/٦/۱٢ :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» ۱۳۸٩/٦/۱٢ :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» گلی قصه های من :: ۱۳۸٩/٦/۸
» عاشقانه دوست دارم :: ۱۳۸٩/٦/٥
» روزگار... :: ۱۳۸٩/٦/٤
» مریم حیدرزاده :: ۱۳۸٩/٦/٤
» ۱۳۸٩/٦/٢ :: ۱۳۸٩/٦/٢
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٦/٢