حکایت کف بین پیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 یه روزی یه کف بین پیر نشست و فالمو گرفـــــــــــت


تو هر چی گفته بود ، فکر و خیالمو گرفــــــــــــــــــــت


بود و یه کم سیاه ، مهربونو ، خمیده پشـــــــــــــــــت


چه بوی اسپندی می داد،چشاش نجیب بود و درشت


بهم نگاهی کرد و گفت ، فالتو می خوای بگیـــــــرم ؟


 گفتم بگیر ، بعدم بگو ، بگو چه وقتی می میـــــــرم ؟


گقت دخترم کف می بینم ، قهوه و فنجون نــــــــــدارم


 نه بلدم ، نه دوس دارم اداشونو در بیـــــــــــــــــــــارم


 گفتم بگو ، اینم دسام ، از روی چپ می گی یـا راس


 خندید و گفت فرق نداره، هر دستی که میل شماس


تو زندگیت سختی دیدی ، فالت چرا پر از غمـــــــــه ؟


م توی اسمت می بینم ، درس می گم نه ، مریمـه ؟


 یکی رو دوس داشتی که رفت ، مردا همه عین همن


خوبم توشون پیدا می شه ، اما خوبا خیلی کــــــــمن


 بچه بودی چند تا خطر گذشته از بیخ ســــــــــــــــرت


 خیال داری سفر بری ، خیره الهی سفــــــــــــــــــرت


یکی دیگه تازگیا تو زندگیت پیدا شـــــــــــــــــــــــــــده


 زیاد بهش تکیه نکن ، دوست داره ولی بــــــــــــــــده


 دشمن چه قدر زیاد داری،راستی مگه چه کاره ای ؟


 فک نکنم دارا باشی ، نمی بینم ســـــــــــــــتاره ای


 دو سه تا لکه می بینم ، دلت شکسته از کســـــــی


 یکی ته قلبته که ، می خوای بهش زود برســـــــــی

 

 خدا رو از یاد نبری ، ایندتم پکه و نیـــــــــــــــــــــــــم


 دو سه تا سد تو راهته ، دو تا بزرگ ، یکی کـــوچیک


یکی تو قوم وخویشتون یه کم مریضه ، مگه نــــــــه ؟


همون که اسیرشی ؟ واست عزیزه مگه نـــــــــــــه ؟


 نگامو چیدم از نگاش ، با کلی غصه خــــــــــــــندیدم


اصلن چی گفت و از کی گفت،فالم چی بود،نفهمیدم


 آدمای فالای من ، مثل خودش غـــــــــــــــــریب بودن


یعنی که خطای دسم ، انقد کج و عجــــــــیب بودن ؟


 خیلی خجالت کشیدم ، غم از نگاش چکه می کـــرد


 گفتم چرا فال می گیری تو این هوای خیلی ســــــرد


 چیه ، فالت درس نبود می خوای که مزدمو نــــــــدی


 نه هر چی گفتی راس بودش ، تو راه حلم بلــــدی ؟


بغض گلوشو آخر سر تو شهر چشماش ترکـــــــــــــید


 گفت دخترم باور نکن ، هیچکسی فردارو ندیــــــــــــد


 من یه غریبم و اسیر ، تو شهرتون در بهـــــــــــــــدرم


 دروغ می گم تا شبمو یه جور به فردا ببـــــــــــــــــرم


منم یه بندم مث تو ، تقدیرامون دست خــــــــــــــداس


 من کی باشم که بتونم ، بگم تو طالعت کجـــــــــاس


گذشتم و نذاشتم اون بیشتر از این بهم بگـــــــــــــــه


اون ولی گفتش واسه فال نرو پیش کس دیگــــــــــــه


دیدم اونو که دوباره به یه کسی دیگه رسیـــــــــــــــد


 بازم همون کف بینیا ، دوباره بغضش ترکیـــــــــــــــــد


 دنیای بی وفای ما از این کسا زیــــــــــــــــــــــاد داره


 از زمین و از آسمون ، غریب و کولی می بـــــــــــــاره


از همه چی که بگذریم ، تمامشم دروغ نبـــــــــــــــود


شاید به خاطر همین ، سرش زیاد شلوغ نبـــــــــــــود


سر اونا که راس می گن ، همیشه خیلی خلوتــــــــه


 چه توی فال ، چه زندگی ، دنیا پر از خیانتـــــــــــــــه


کف بین پیر هر چی که گفت دلم یه گوشه ای نوشت


تا ببینه حق با اونه یا بازیای سرنوشــــــــــــــــــــــــت


همه شبیه همشدیم ، فالامونم عین همــــــــــــــــــه


 اما فقط اون از کجا دونست که اسمم مریمــــــــــه ؟


 این که تموم شد و گذشت اما عجب کف بیمی بــود


 ته دلش زلالتر از پیش گوییای چینی بـــــــــــــــــــــود


دسام براش فرقی نداشت ، اون با دلش فالمو گفــت


از بعضی حرفا بگذریم ، دروغ چرا ، راستشو گفـــــــت


دل و ببین که همه جا یه جور به دردت می خــــــــوره


 یکی باهاش فال می گیره ، یکی پولاشو می شمره


 خلاصه که دلای پک ، قسمت هر کس نمی شــــــه


 دلای روشن و زلال مال غریباس همیشـــــــــــــــــــه


اینم یه قصه ی عجیب ،فالی که چیزی نمی خواست


کف بینی با یه قلب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف،


نه دست چپ نه دست راســـــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

مـــــــــــــــــریم حیدر زاده ...

 

 برچسب‌ها: مریم حیدر زاده, شعر, عکس, عاشقانه وغمگین
+ تاريخ ۱۳٩٠/٢/۱۸ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ نويسنده رضا نظرات ()

 

 

عاشق دیگه تو عصر ما هیچ جایی حرمت نداره ...

 

 

 

 

 


اگه بفهمن عاشقی ، همه بهت بد می کنـــــــــــــــــن


نسبت دیوونه می دن دست تو رو رد می کنـــــــــــــــن


اگه بخوای بجنگی با دستایـــــــــــــــــــــــــــــــــت


با هر چی آدمک دارن ، راه تو رو سد می کنــــــــــــــــــن


ضرب المثل دروغ می گه
 
نه ... دل به دل را نداره
عاشق و طردش می کنن
تو هیچ دلی جا نداره


بفهمه عاشقش شدی هی با تو بازی می کنـــــــــــــــــه


دیوونه ، آزار اونم با تو رو راضی می کنــــــــــــــــــــه ؟


رفتی کجا در می زنی ،اون خود یه رات نمـــــــــــــــــی ده


غریبه جای اون باشه مهمون نوازی می کنــــــــــــــــــــه


ضرب المثل دروغ می گه
 
نه ... دل به دل را نداره
عاشق و طردش می کنن
تو هیچ دلی جا نداره


کافیه چیزی بدونه ، کار تو دیگه مردنـــــــــــــــــــــــه


دیگه وظیفت اسمشو ، با صدتا جون آوردنــــــــــــــــــه


یه بازی یک طرفس ، که آخرش مشخصـــــــــــــــــــــه


همیشه بازنده تویی ، سهم اونم که بردنــــــــــــــــــــه

 

 

 


برچسب‌ها: عاشق دیگه تو عص ما هیچ جایی حرمت نداره, شعر, مریم حیدرزاده
+ تاريخ ۱۳٩٠/٢/٧ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ نويسنده رضا نظرات ()